วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แก้ปัญหา Android หยุดการทำงาน

หากคุณติดตั้ง Apps ผ่านทาง Google Play แล้วประสบกับปัญหาเครื่องทำงานช้าลง หรือมีอาการค้าง ๆ อันเนื่องมาจากติดตั้ง Apps ไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยเหตุผลต่าง ๆ คุณสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้เข้าไปในส่วนของ การตั้งค่า
เลือกการจัดการแอพพลิเคชั่น
หลังจากเข้าสู่หน้าการจัดการแอพพลิเคชั่นแล้ว ให้กดปุ่ม เมนู บนตัวเครื่อง Smartphone ตามภาพด้านล่าง
แสดงเมนูขึ้นมา 2 เมนู คือ เรียงลำดับตามขนาด และรีเซ็ตแอพที่เตรียมไว้
อ่านรายละเอียด (หากคุณต้องการ) หรือกดปุ่ม รีเซ็ตแอพส์ เพื่อเริ่มต้นแก้ปัญหา สิ่งที่ควรทำก่อนการรีเซ็ตแอพส์ คือการเชื่อมต่อกับ Internet 3G หรือหากจะให้ดีควรเป็น Wifi ที่เชื่อมต่อกับ ADSL
สำหรับ Android ที่ผมใช้งานนั้นคือ Android เวอร์ชั่น 4.1.2  แล้วเครื่องที่ไม่มีเมนูสำหรับรีเซ็ตจะทำอย่างไร ผมและนำให้ไปเช็คการ Update Application ของคุณ หากมี Application ตัวใดที่ขึ้นให้ Update แต่คุณยังไม่ได้ Update ก็ลอง Update ให้ครบทุกตัวครับ น่าจะช่วยได้ครับ


บทความที่คุณอาจสนใจ