อินเตอร์เน็ต (Internet) คืออะไร

อินเตอร์เน็ต (Internet) คืออะไร

internet คืออะไร

อินเตอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (Computer) บนโลกใบนี้เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลไปมาระหว่างกันได้ โดยรูปแบบบริการบนอินเตอร์เน็ตนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ตามยุกต์สมัย ในอดีตนั้นอินเตอร์เน็ตจะเป็นเพียงข้อมูลที่เป็นข้อความ และรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ เรียกได้ว่าเราค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้งาน หรือประกอบการเรียนกันเป็นหลัก

ต่อมามีการพัฒนาเครือข่ายด้วยอุปกรณ์นำสัญญาณใหม่ ๆ ทำให้ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลมีมากขึ้นทำให้ข้อมูลในรูปแบบของเสียง และวีดีโอมีมากขึ้น เพราะฉะนั้นเรื่องเราใช้อินเตอร์เน็ตจะไม่ใช่แค่การค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เราใช้เพื่อความบันเทิงควบคู่กันไปด้วย

เวลาที่เราใช้อินเตอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เราจะต้องเปิดโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ แต่หากเราใช้อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเราจะใช้แอพพลิเคชั่น (Application) กันเป็นส่วนใหญ่ โดยแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้รองรับการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้นั่นเอง

สิ่งที่มีความสำคัญกับอินเตอร์เน็ต

ซึ่งต่อไปนี้จะไม่ได้กล่าวถึงหลักการ หรือโครงสร้างของระบบเครือข่ายแต่อย่างใด เพราะต้องการสื่อสารให้ง่ายที่สุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

1.  อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ ในปัจจุบันนี้จะเน้นกันที่สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ซึ่งเป็นสายใยแก้วนำแสง ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเกิดปัญหาน้อยกว่าสายทองแดง สายนำสัญญาณนี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างบ้านของเรากับ ISP (Internet Service Provider) หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตนั่นเอง และนอกจากจะเชื่อมสายสัญญาณระหว่างบ้านของเรากับ ISP แล้ว ตัว ISP เองก็จะต้องเชื่อมกับ ISP รายอื่น ๆ ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าค่าบริการอินเตอร์เน็ตคือค่าอะไร 

2.  คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งทำงานตลอดเวลา 365 วัน 24 ช.ม. คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ ใช้สำหรับติดตั้งเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น เกมส์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้เข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลา


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Android Apps - ใส่วันที่บนภาพถ่ายด้วย วันที่ + เวลารูปภาพ

ใส่วันที่บนภาพถ่ายด้วยแอพ In Timestamp Camera Free

Widget คืออะไร