วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รู้จักการ Upload ให้มากขึ้น

การใช้ Internet ในอดีตนั้น ส่วนใหญ่มักใช้ในการเปิดเว็บไซต์ เพื่อค้นหาข้อมูลเป็นหลัก แต่เมื่อมีการพัฒนา Internet ให้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือ Smartphone นั่นเอง ในการเปิดใช้งาน Website นั้น หลักการทำงานก็คือการนำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการที่เราเรียกว่า Server มาแสดงผลยังเครื่องรับบริการที่เป็นเครื่องร้องขอข้อมูลดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร และรูปภาพ การทำงานในลักษณะนี้เรียกว่าการ Download ซึ่งเป็นคำที่เราคุ้นหูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร และผู้ให้บริการ Internet (ISP) เกือบทุกรายก็มักจะโฆษณาแพ็คเกจ Internet ของตนโดยเน้นที่อัตราการ Download เป็นหลัก เช่น Up Speed เป็น 15 Mbps เป็นต้น ซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ว่า Internet นั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้น (ไม่ผิดครับ) สิ่งที่เราจะได้รับจาการ Up Speed ก็คืออัตราการ Download มากขึ้น นั่นหมายความว่า การเปิดเว็บไซต์ต่าง ๆ จะทำได้ดีขึ้นนั่นเอง

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพว่าการ Download เป็นอย่างไร ต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการ Upload กันบ้าง การ Upload นั้นในอดีตมักจะใช้กันในหมู่ของคนทำเว็บไซต์ เป็นหลัก เนื่องจากจะต้องส่งไฟล์ขึ้นไปยังเครื่อง Server นั่นเอง แต่การใช้งานในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การ Upload นั้นมีความสำคัญกับผู้ใช้ Internet เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับ Smartphone เนื่องจาก Smartphone นั้นมี Application ในการโทรด้วย Internet ได้นั่นเอง ซึ่งการโทรผ่าน Internet นี้มีความจำเป็นต้องใช้ทั้งอัตราการ Download และอัตราการ Upload ที่ดี หากอัตราการ Download ดี แต่อัตราการ Upload ไม่ดี ย่อมส่งผลต่อการสนทนาอย่างแน่นอน


นอกจากการโทรผ่าน Internet แล้ว ยังมีบริการที่ได้รับความสนใจอีกบริการหนึ่งนั่นคือบริการ Cloud Computer นั่นเอง บริการนี้มีลักษณะของการบริการอยู่ 2 ชนิดนั่นคือ Cloud Storage และ Cloud Application ซึ่งในบทความก่อนหน้านี้ก็ได้แนะนำไปบางส่วนแล้ว บริการนี้มีความจำเป็นต้องใช้ Internet ที่มีอัตราการ Upload ที่ดีเช่นกัน เช่นการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ ขึ้นไปเก็บบน Cloud Storage หากมีอัตราการ Upload สูงก็จะทำให้การส่งไฟล์เหล่านั้นรวดเร็วมากขึ้น


เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว คุณควรให้ความสนใจกับการ Upload ให้มากขึ้น เมื่อเลือกซื้อแพ็คเกจ Internet ให้สังเกต และถามรายละเอียดผู้ให้บริการทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การใช้งาน Internet ของคุณสามารถใช้ได้อย่างครอบคลุม และคุ้มค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์นั่นเอง