วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เช็คสัญญาณ WiFi ด้วย WiFi Overview 360

Apps  ที่นำมาเสนอในบทความนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบความแรงของสัญญาณ WiFi ได้อย่างครบถ้วนหลายมุมมอง ก่อนหน้าที่จะมี Smartphone เรามักใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบสัญญาณ Internet และการตรวจสอบ WiFi นั้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ พอมี Smartphone แล้วลง Apps ตัวนี้สบายเลย
เมื่อเปิด Apps ขึ้นมาสิ่งที่พบหน้าแรกคือภาพรวมความแรงของสัญญาณ WiFi

วิธิการติดตั้ง Apps ผ่าน Google Play >>คลิกที่นี่<<
ติดตั้ง Apps : WiFi Overview 360 >>คลิกที่นี่<<
เมื่อกดเลือกแท็บที่สอง WiFi-info ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้น
หากต้องการดูเป็นกราฟ ให้กดแท็บ Graph 
เช็คช่องสัญญาณที่เหมาะสมโดยการกดแท็บ Ch check
มุมมองในลักษณะของ Radar ก็ดูง่ายดีครับมี Apps นี้ติดเครื่องเอาไว้ ทำให้เราไม่ต้องคาดเดาครับว่าบริเวณใดสัญญาณอ่่อน หรือสัญญาณแรงครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง