วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Google แปลภาษา

สำหรับผมแล้ว App ที่ช่วยแปลภาษาที่ผมใช้งานเสมอคือ Google Translator เพราะสามารถแปลได้หลายภาษา นอกจากนี้ยังแปลเป็นประโยคได้อีกด้วย ในการใช้งาน Google แปลภาษานั้น หากคุณเว้นวรรคตอนที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (ในกรณีแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) คุณก็จะได้ความหมายที่ถูกต้อง หรือใกล้เคียงมากที่สุด อย่าลืมติดตั้ง App นี้ติดเครื่องไว้ เพราะปัญหาในการแปลภาษาจะลดน้อยลงเป็นอย่างมาก


วิธีติดตั้ง Apps ผ่าน Google Play >>คลิกที่นี่<<
ติดตั้ง Apps : Google แปลภาษา   >>คลิกที่นี่<<

ตัวอย่างหน้าตาการใช้งานของ Google แปลภาษา ซึ่งการใช้งาน App นี้ต้องเชื่อมต่อกับ Internet ด้วยนะครับ3G แบบหมดแพ็คเกจแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีครับ สามารถแปลสลับไปมาระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยได้ด้วยครับหากคุณต้องการให้การแปลถูกต้องมากที่สุด คุณก็ควรวางข้อความอย่างถูกต้องเช่นกัน ประโยคภาษาอังกฤษมักมีเครื่องหมายกำกับ เช่น จุดฟูลสต็อป เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายตกใจ ใส่กำกับให้ถูกตำแหน่ง ในการแปลข้อความยาว ๆ นั้นพยายามใส่จุดท้ายประโยคเพื่อให้ App ทราบด้วย จะได้ไม่ไปดึงข้อความอื่น ๆ มาแปลให้ความหมายผิดเพี้ยน