วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

บีบอัดไฟล์บน Android ด้วย WinZip – Zip UnZip Tool (ตอนที่ 2)

จากตอนที่ผ่านมา << บีบอัดไฟล์บน Android ด้วย WinZip – Zip UnZip Tool (ตอนที่ 1) เราได้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ และวิธีการสร้างโฟลเดอร์ไปเรียบร้อยแล้ว บทความนี้จะเป็นตอนต่อจากบทความที่แล้ว เรามาดูขั้นตอนกันเลยครับ



กดเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ Zip จากตัวอย่างกดเลือกโฟลเดอร์ zipfile จากนั้นกดปุ่ม Zip Here




ปรากฏหน้าต่างสำหรับพิมพ์ชื่อไฟล์ที่เรา Zip ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชื่อไฟล์เดิมที่เราเลือก ถ้าต้องการเปลี่ยนก็สามารถทำได้ เสร็เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม ตกลง




จากนั้นจะเห็นว่าไฟล์ที่เราเลือกกลายเป็น Zipfile เรียบร้อยแล้ว