วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แก้ปัญา notebook เชื่อม wifi hotspot ไม่ได้ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Smartphone ก็คือการปล่อยสัญญาณ WIFI ที่เรียกกันในชื่อ WIFI Hot Spot ให้กับ Notebook หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้ หากบางครั้งประสบปัญหาไม่สามารถเชื่อม WIFI Hot Sot ได้ จะต้องแก้ไขอย่างไร ผมจึงเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงการแก้ปัญหากับ notebook เท่านั้นครับ สำหรับวิธีการแก้ปัญหามีดังต่อไปนี้
     1.    Restart Smartphone ให้เรียบร้อย แล้วจึงเปิดสัญญาณ 3G และตามด้วยการเปิด WIFI Hot Spot
     2.    Restart Notebook แล้วจึงเชื่อมต่อกับ WIFI Hot Spot
     3.    ในกรณีที่ทำทั้ง 2 ข้อด้านบนแล้วไม่เป็นผล หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ให้เข้าไปที่ Control Panel > Network and Sharing Center > Manage Wireless Network และลบตัวเชื่อมต่อออก หากคุณเคยเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่ออื่น ๆ ก็จะเห็นว่ามีตัวเชื่อมต่ออยู่หลายตัว ณ ขณะนี้ให้เลือกลบตัวที่เป็น WIFI Hot Spot ของคุณ แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
    4.    กรณีสุดท้าย หากทำทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ให้คุณปิดการทำงานของโปรแกรม Antivirus แล้วลองเชื่อมต่อไป

บทความนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ลองผิดลองถูกซึ่งใช้ได้ผลในหลาย ๆ ครั้ง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ


บทความที่คุณอาจสนใจ