วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษด้วย SpeakEnglishNow

หากการอ่านภาษาอังกฤษเป็นปัญหาสำหรับคุณ Apps ตัวนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอน มีบทเรียนให้ได้ฝึกพูด ฝึกฟัง อยู่หลายบท สามารถบันทึกบทเรียน ได้ด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีพื้นที่เหลือมากพอ แนะนำให้คุณฟังผ่าน Internet โดยใช้ Wifi จะดีที่สุดเนื่องจากไม่สะดุด และไม่เปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูลอีกด้วย และทำเครื่องหมายในบทเรียน
เมื่อเปิด Apps ขึ้นมาจะปรากฏบทเรียนขึ้นมา กดเลือกบทเรียนที่ต้องการ

วิธิการติดตั้ง Apps ผ่าน Google Play >>คลิกที่นี่<<
ติดตั้ง Apps : SpeakEnglishNow >>คลิกที่นี่<<

 

เลือก Part กดปุ่ม Play internet หากต้องการ Download กดปุ่ม Download to store แต่พื้นที่ของคุณต้องมีมากพอ

ฟังการสนทนา และพูดตาม


 


บทความที่เกี่ยวข้อง