วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

เก็บข้อมูลบน Cloud Storage กันดีกว่าจากอดีตที่ผ่านมากเรามักเก็บข้อมูลต่าง ๆ บนสื่อบันทึกข้อมูลหลาย ๆ ชนิด ไม่ว่าจะเป็น Floppy Disk, Harddisk, Flash Drive, CD, DVD เป็นต้น สำหรับในปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้ Internet มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ใหม่อย่าง Tablet ทำให้การจัดเก็บ โอนย้าย หรือแม้กระทั่งการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
หากคุณใช้ Smartphone คุณจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลได้จาก 2 อุปกรณ์หลักนั่นคือตัวเครื่อง หากมีราคาแพงย่อมมีตัวเครื่องขนาดใหญ่สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น แต่หากเครื่องของคุณมีขนาดไม่ใหญ่นักมักจะต้องพี่งพาอุปกรณ์เพิ่มเติมนั้นคือ Memory Card ต่าง ๆ เช่น SD Card หรือ Micro SD Card เป็นต้น สำหรับบทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อแนะนำพื้นที่เก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ นั่นคือการเก็บข้อมูลบน Internet ซึ่งจะมีผู้ให้บริการสร้างเว็บไซต์ และ Application ขึ้นมา

การเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นคุณสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ Upload ไฟล์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ซื่อสามารถทำได้ง่าย และรวดเร็วหากคุณใช้ Internet ความเร็วสูงเช่น Wifi และ 3G หรือหากคุณใช้ Smartphone ทางผู้ให้บริการมักจะสร้าง App ขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถ Upload ไฟล์ผ่านทาง Smartphone ได้ทันที นอกจากการ Upload ไฟล์ต่าง ๆ ขึ้นสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้แล้ว คุณยังสามารถ สร้างโฟลเดอร์เพื่อแยกไฟล์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ คุณสามารถส่ง Link ของโฟลเดอร์หรือไฟล์ต่าง ๆ ไปยังผู้รับปลายทาง และสามารถ Download ไฟล์ดังกล่าวได้

เว็บไซต์ในลักษณะที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้หลาย ๆ คนมักเรียกว่า Cloud Storage ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการเป็นจำนวนมาก สนใจใช้บริการ Cloud Storage ติดตามอ่านได้ใน Blog แห่งนี้ หรือที่เว็บไซต์ http://www.ninetechno.com ซึ่งได้เขียนบทความเกี่ยวกับ Cloud Storage อยู่พอสมควร สำหรับ Cloud Storage ที่ได้รับความนิยมและนำมาเขียนบทความมีดังต่อไปนี้

 สำหรับบริการจากเว็บไซต์แต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกันไม่มากนัก หากคุณต้องการใช้งาน Smartphone และ 3G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าลืมทดลองใช้งาน Website เหล่านี้ ซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะมี Apps ที่พร้อมให้คุณใช้งานบน Smartphone แต่ต้องศึกษารายละเอียดดี ๆ ครับว่าสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการใดได้บ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง