วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

WIFI คืออะไร


วันนี้หากกล่าวคำว่า WIFI คงเป็นคำที่ไม่แปลกหูมากนัก เนื่องจากปัจจุบันผู้ให้บริการโทรศัพท์ และ Internet ส่วนใหญ่จะมีบริการนี้มาพร้อมกับแพ็คเกจมือถือ สำหรับบทความนี้นำเสนอข้อมูลของ WIFI เพื่อให้คุณเข้าใจ และเลือกใช้งานได้มากขึ้น
โดยทั่วไปแล้ว WIFI จะพบเห็นได้อยู่ 2 ลักษณะคือ
  • WIFI ที่ติดตั้งใช้ตามบ้าน หรือสำนักงาน 
  • WIFI ที่ติดตั้งโดยผู้ให้บริการ
สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ WIFI นั้นเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายชนิดหนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมบริเวณประมาณ 30 เมตร จากตัวส่งสัญญาณ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับตัวส่งสัญญาณ คุณก็จะได้รับสัญญาณที่เข้ม และมันจะค่อย ๆ อ่อนไปเรื่อย ๆ หากคุณออกห่างจากตัวสัญาณออกมา

WIFI ที่ติดตั้งตามบ้านนั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ ในยุกต์ปัจจุบัน เนื่องจากซื้ออุปกรณ์ประเภท Wireless Router หรืออาจจะเป็น Access point มาตัวหนึ่งคุณก็สามารถกระจายสัญญาณภายในบ้านได้แล้ว ซึ่งต้องบอกว่าหากไม่มี Internet คุณก็สร้างเครื่อข่ายแบบไร้สายได้ เพียงแต่จะใช้งาน Internet ไม่ได้เท่านั้นเอง

WIFI ที่ติดตั้งโดยผู้ให้บริการ ส่วนนี้ผู้ให้บริการ Internet หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พยายามติดตั้งให้ได้มากจุด เนื่องจากในปัจจุบัน (2555-2556 ) เป็นช่วงกำลังเข้าสู่ยุกต์ของ 3G แต่ยังไม่สามารถใช้งาน 3G ได้อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ให้บริการจึงพากันติดตั้ง WIFI ตามจุดต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำมัน, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า แต่ WIFI ของผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ได้ต้องการสร้างเครือข่ายไร้สายแบบธรรมดา แต่สร้างขึ้นเพราะต้องการให้ลูกค้าเลือกใช้งานเครือข่าย และ Internet ของตนนั่นเอง

หากคุณอยู่ในเมืองใหญ่ หรือกรุงเทพมหานคร ก็จะมีจุดให้บริการ WIFI อยู่มากมาย แต่หากคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็จะพบได้น้อย นอกจากนี้ระยะห่าง และความเข้มของสัญญาณ ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับ WIFI ที่ติดตั้งตามบ้าน เนื่องจากคำว่า WIFI ย่อมใช้อุปกรณ์มาตรฐานเดียวกัน

ติดตามบทความดี ๆ สั้น ๆ เข้าใจง่าย จาก Blog ของเรา แล้วคุณจะรู้ว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องจิ๊บๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง